Samtal   H: 37 cm.   /   Just talking

  

Samtal (detalj)   /   Just talking (detail)

tillbaka/back